2К АКРИЛЕН ЛАК+ ВТВЪРДИТЕЛ

2K-Akrilen-Lak-+-vtvarditel

2К АКРИЛЕН ЛАК+ ВТВЪРДИТЕЛ

2К Акрилен лак е предназначен за  висококачествено финишно покритие за автомобили за професионална употреба!

– Технически показатели

Product Description

2К АКРИЛЕН ЛАК+ ВТВЪРДИТЕЛ

Предназначение:

2К Акрилен лак е предназначен за висококачествено финишно покритие за автомобили за професионална употреба! Използва се като 2 в 1 система,като преди употреба се смесват 2 части акрилен лак (компонент А) и 1 част втвърдител (компонент Б).

Жизненост на системата до 3 часа.

Състав:

Компонент А: Произведен е на база на висококачествена акрилна смола.

Компонент Б: Представлява смес от изоцианати и ароматни разтворители.

Начин на употреба: Преди употреба се разбърква добре и се смесват две части акрилилен лак и една част втвърдител. Нанася се на сухи, почистени от замърсявяния повърхности посредством шприц.

Разреждане: Доставя се готов за употреба, при нужда се разрежда с до 5% акрилен разредител 

Разход: Разходната норма е различна в зависимост от основата и варира от 40 до 80g/m².

Съхнене: 6 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С ,при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: за Компонент А e 1кг, за Компонент Б e 0.5кг.

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “2К АКРИЛЕН ЛАК+ ВТВЪРДИТЕЛ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *