РАЗРЕДИТЕЛ НЦ „КОРСЕЛИН“

20171115_104802

РАЗРЕДИТЕЛ НЦ „КОРСЕЛИН“

Представлява смес от органични разтворители. Предназначен е за разреждане на всички видове нитроцелулозни лаково-бояджийски материали.

– Информационен лист за безопасност

– Технически показатели

Product Description

Разредител НЦ „КОРСЕЛИН“

Предназначение:

Използва се за разреждане на нитроцелулозни грундове, лакове и бои.

Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.)

Състав: Представлява смес от ароматни и алифатни въглеводороди.

Разреждане: Доставя се готов за употреба.

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С , при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 0.5л,0,9л, 1л

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “РАЗРЕДИТЕЛ НЦ „КОРСЕЛИН“”

Your email address will not be published. Required fields are marked *