РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

20171115_104513

РАЗРЕДИТЕЛ АМБ

Представлява  смес от ароматни и алифатни въглеводороди.

– Информационен лист за безопасност

– Технически показатели

Product Description

Разрадител АМБ

Предназначение:

Използва се за разреждане на алкидни системи – безцветни лакове, алкидни бои, супер емайллакове и др.

Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.)

Състав: Представлява смес от ароматни и алифатни въглеводороди.

Разреждане: Доставя се готов за употреба.

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С , при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Да сесъхранява в добре затворени оригинални опаковки.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 0.500л, 1,0л

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “РАЗРЕДИТЕЛ АМБ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *