ПОЛИХЛОРОПРЕНОВО ЛЕПИЛО „СЕЛТ“

Proma

ПОЛИХЛОРОПРЕНОВО ЛЕПИЛО „СЕЛТ“

.Употребява се в обувната и каучуко-пластмасовата промишленост, в галантерийното производство, при обработката на корк, дърво, шперплат, фурнир, залепване на кожи, PVC- подови настилки, PVC-P рувитекс и други.

-Технически показатели

Product Description

Полихлоропреново лепило „СЕЛТ“

Предназначение:

Употребява се в обувната и каучуко-пластмасовата промишленост, в галантерийното производство, при обработката на корк, дърво, шперплат, фурнир, за залепване на кожи, PVC- подови настилки, PVC-P рувитекс и други.

Повърхностите се почистват добре. Нанася се тънък слой на двете повърхности и се изчаква 10-15 мин. Двете части се съединяват с натиск. Пълна здравина се постига след 48часа.

Състав: Лепило на полихлоропренова основа.

Начин на употреба: Преди употреба сместа се разбърква добре,. Нанася се на почистени от прах, сухи основи. При нужда едната или двете повърхности могат да се нараскат с фина шкурка, за увеличаване на контактната повърхност.

Разреждане: Доставя се готова за употреба.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата.

Съхнене: 48 h при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С . Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 12 месеца.

Нето: 60гр, 0.6кг, 2.5кг,

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ПОЛИХЛОРОПРЕНОВО ЛЕПИЛО „СЕЛТ“”

Your email address will not be published. Required fields are marked *