НАНОГРУНД ЗА БЕТОН И МАЗИЛКИ

Nanogrund-za-beton

НАНОГРУНД ЗА БЕТОН И МАЗИЛКИ

Предствлява разтвор на висококачествена  нанодисперсия, вода и консерванти.

– Информационен лист за безопасност

-Технически показатели

Product Description

Наногрунд за бетон и мазилки

Предназначение:

Предназначен е за заздравяване на бетонови, варови и др нездрави повърхности. Съдържащите се в дисперсията нано частици (под 0.6µm), позволяват по-доброто проникване на грунда в стените. Има много добри качества като грунд при саморазливни смеси, за осигуряване на добра адхезия и уплътняване на повърхността, като по този начин предотвратява образуването на въздушни мехурчета.

Състав: Произвежда се висококачествена нанодисперсия , вода и консерванти.

Начин на употреба: Преди употреба сместа се разбърква добре, при необходимост се разрежда с вода. Нанася се на почистени, сухи основи.

Нанася се с четка или валяк. Работи се при температура над 10°С.

Разреждане: Доставя се готова за употреба, при нужда се разрежда с до 5% вода.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата и варира от 100 до 150 ml/m².

Съхнене: 2h при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С . Да се пази от замръзване. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 12 месеца.

Нето: 1л, 5л

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “НАНОГРУНД ЗА БЕТОН И МАЗИЛКИ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *