ЛЕПИЛО ЗА СТИРОПОР – СТИПРОЛЕПС

Lepilo-za-stiropor

ЛЕПИЛО ЗА СТИРОПОР – СТИПРОЛЕПС

Използва се за залепване на стириопорни, облицовъчни плочи, коркови тапети, тапети и полистиролова пяна

– Информационен лист за безопасност

-Технически показатели

Product Description

Лепило за стиропор Стиролепс

Предназначение:

Лепило Стиролепс се използва за залепване на стириопорни, облицовъчни плочи, коркови тапети, тапети и полистиролова пяна.

Отворено време за работа 10-20 мин. Може да бъде нанесено върху гипсофазер, бетон, ПАЧ, ПДВ, дърво.

Преди нанасяне е необходимо повърхностите да се почистят от прах.

Нанася се с назъбена шпакла, с височина на зъба 3 мм.

Състав: Произведено е на база висококачествена дисперсия, добавки и пълнители.

Начин на употреба: Преди употреба сместа се разбърква добре, при необходимост се разрежда с вода. Нанася се на почистени от прах, сухи основи.

Нанася се с назъбена шпакла, с височина на зъба 3 мм.

Разреждане: Доставя се готова за употреба, при нужда се разрежда с до 5% вода.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата.

Съхнене: 1 h при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С . Да се пази от замръзване. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 12 месеца.

Нето: 1.2кг, 3кг, 18кг

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ЛЕПИЛО ЗА СТИРОПОР – СТИПРОЛЕПС”

Your email address will not be published. Required fields are marked *