КОНТАКТЕН ГРУНД

Kontakten-grund

КОНТАКТЕН ГРУНД

Предствлява хомогена смес от специална дисперсия, вода, добавки и консерванти.

-Технически показатели

Product Description

Контактен грунд

Предназначение:

Предназначен е за подобряване адхезията между слоевете при нанасяне на нови покрития върху стари такива. Може да се нанася върху боя, керамични облицовки, бетон, дърво и др. Паралелно с това запълва микропорите на повърхностите и допринася за намаляване разхода на боя.

Състав: Предствлява хомогена смес от специална дисперсия ,вода , добавки и консерванти..

Начин на употреба: Преди употреба сместа се разбърква добре, при необходимост се разрежда с вода. Нанася се на почистени, сухи основи.

Нанася се с четка или валяк. Работи се при температура над 5°С.

Разреждане: Доставя се готова за употреба, при нужда се разрежда с до 5% вода.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата и варира от 100 до 150 ml/m².

Съхнене: 2 h при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С . Да се пази от замръзване. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 12 месеца.

Нето: 1л, 5л

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “КОНТАКТЕН ГРУНД”

Your email address will not be published. Required fields are marked *