ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

SilverFerrolite

ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

Продуктът е предназначен за защита на метални повърхности.

– Информационен лист за безопасност

– Технически показатели

Product Description

Емайллак Сребърен Феролит

Предназначение: Емайллак Сребърен феролит представлява защитно покритие за метални повърхности- цистерни, резервоари и др., експлоатирани на открито и закрито. Полученото покритие е устойчиво на атмосферни влияния.

Състав: Висококачествена алкидна смола, разтворители, фино смлени пигменти, специални адитиви и добавки.

Начин на употреба: Преди употреба се разбърква добре, при необходимост се разрежда. Нанася се на обезмаслени и почистени , грундирани, метални или други повърхности. Нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет.

Разреждане: Доставя се готов за употреба, при нужда се разрежда с до 5% разредител АМВ.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата, варира от 80 до 100g/m².

Съхнене: 24 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С ,при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 0.7 л, 2,5л и 16кг.

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *