АЛКИДЕН ГРУНД ПФ-02

AlkydPrimer

АЛКИДЕН ГРУНД ПФ-02

Използва се за грундиране на добре почистени и обезмаслени повърхности от черни метали преди нанасяне на покритие от бои или емайллакове.

– Информационен лист за безопасност

– Технически показатели

Product Description

Алкиден Грунд  ПФ-02

Предназначение: Алкидния грунд се използва за грундиране на предварително почистени и обезмаслени повърхности от черни метали. Създава основа за нанасяне на покрития от алкидни бои и емайллакове.

Покритието, което се създава е гладко, матово, устойчиво на влага и атмосферни влияния. Характеризира се с устойчивост на температурни колебания, добра адхезия и еластичност.

Състав: Висококачествена алкидна смола, разтворител, фино смлени пигменти,адитиви, добавки и пълнители.

Цвят: Сив, оксидно червен

Начин на употреба: Преди употреба грунда се разбърква добре, при необходимост се разрежда с разредител . Нанася се на обезмаслени и почистени, сухи основи.Нанася се с четка, валяк, пистолет или чрез потапяне.

Разреждане: Доставя се готов за употреба, при нужда се разрежда с до 5% разредител АМВ или МРТ.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от основата и цвета , варира от 80 до 120g/m².

Съхнене: 24 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С ,при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 0.7кг, 3.5кг, 22кг, 25кг

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “АЛКИДЕН ГРУНД ПФ-02”

Your email address will not be published. Required fields are marked *