АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА

20171114_103825

АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА

Предназначена е за хоризонтална пътна маркировка.

– Технически показатели

Product Description

Акрилатна боя за хоризонтална пътна маркировка

Предназначение:

Предназначена е за хоризонтална пътна маркировка на пътища и автомагистрали, самолетни писти, детски и спортни площадки с асфалтови или бетонови настилки.

Описание: Висококачествена акрилна смола, органични разтворител, адитиви и пълнители .

Цветове: бял, син, жълт, оксидно червен

Начин на употреба: Преди употреба пътната маркировка се разбърква добре, при необходимост се разрежда с разредител . Нанася се на обезмаслени и почистени, сухи дървени повърхности.

Нанася се с четка или валяк.

Разреждане: Доставя се готов за употреба, при нужда се разрежда с до 5% разредител НЦ коресилин.

Разход: Разходната норма е различна, в зависимост от цвета на боята и варира от 450 до 500g/m²,при дебелина на сухия филм около 250-300µm.

Съхнене: 90 мин. при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С , при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 3.5кг,25 кг

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “АКРИЛАТНА БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА”

Your email address will not be published. Required fields are marked *