АВТОРАЗРЕДИТЕЛ

Avtorazreditel

АВТОРАЗРЕДИТЕЛ

Представлява смес от ароматни и алифатни въглеводороди.

– Информационен лист за безопасност

– Технически показатели

Product Description

Авторазредител

Предназначение:

Използва се за разреждане на алкидни системи – автоемайллакове, алкидни бои, емайллакове, грундове, безцветни емайллакове и др., за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.), за обезмасляване на повърхности

Състав: Представлява смес от ароматни и алифатни въглеводороди.

Разреждане: Доставя се готов за употреба.

Съхранение: Съхранява се в сухи складови помещения, без достъп на пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 25°С , при спазени противопожарни изисквания. Да се пази далеч от деца.

Да сесъхранява в добре затворени оригинални опаковки.

Срок на съхранение: 24 месеца.

Нето: 1,0л

Документи: За всяка партида производителя предоставя на потребителя:

Указания за употреба на продукта

Копие извадка от техническата документация.

Декларация за съответствие на продукта, съгласно наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти (НСИОССП).

Допълнителни указания при поискване.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “АВТОРАЗРЕДИТЕЛ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *