За нас

Качество

Производство на бои, лакове и покрития

Широка гама продукти

Aлкидни бои и лакове, емайллакове, акрилни лакове, лазурни лакове, бои, автобои, грундове, лепила и др.

Модерни технологии

Фирмата прави значителни инвестиции в ново оборудване за производство и модерни технологии

„СЕЛТ” ООД е основана през 1990 г. в Пловдив и е един от водещите производители на лаково-боя-
джийски материали в България. Предлага широка продуктова гама: вододисперсионни бои за вътрешно и външно боядисване, алкидни бои и лакове, емайллакове, акрилни лакове, лазурни лакове, оцвети- тели, автобои, грундове, лепила и др., предназначени за строителството, машиностроенето, транспорта, енергетиката, мебелната промишленост и бита.

Технологията на производство е модерна и гъвкава, водеща до отлични експлоатационни и декоративни показатели на продуктите. Компанията прави сериозни инвестиции в ново производствено оборудване и съвременни технологии.

С цел по-пълно удовлетворяване високите изисквания на своите клиенти, компанията работи със суровини на водещи химически концерни,като BASF, AKZO NOBEL, CLARIANT, WAKER, BEZEMA CHT, BYK Chemie, DUPONT, TEGO, HEUBACH, KRONOS ECKART, HELIOS и други.

Приоритет на “СЕЛТ” ООД е да гарантира, че предлаганите продукти отговарят на нормите и изискванията за безопасност и безвредност. Компанията притежава сертификат за внедрена интегрирана система за управление на качеството ISO9001, издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance.

Фирмената политика е насочена към непрекъснато подобряване на качеството, дизайн, разработванеи внедряване на нови продукти.

Производствената площадка на “СЕЛТ” ООД е разположена в южнатаиндустриална зона на гр. Пловдив, на 8 км. от центъра на града. Мястото е изключително удобно за функционирането на съвременно промишлено предприятие, както и за логистични цели.