Информационно съобщение ИКТ 2023

Picture1                  Picture2

 

На 10.11.2023 г. СЕЛТ ООД сключи договор № BG-RRP-3.005-4099-C01 за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Срокът за изпълнение на инвестицията в ИКТ е 12 месеца, като финансовата помощ  от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU и Плана за възстановяване на Република България е в размер на 10 700.00 лв.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

За постигане на целите си на развитие СЕЛТ ООД планира да изпълни настоящия проект, включващ закупуване на продукта онлайн магазин, който ще създаде възможност за пазаруване 24 часа в денонощието и бърза обработка на множество поръчки, като по този начин ще се подобри пазарното присъствие на предприятието и развие потенциала му за устойчивост и растеж.

Очакваният ефект за СЕЛТ ООД e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на компанията и да се подобри готовността ѝ за последващо надграждане и възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Предстои отчитане на проекта.